Välkommen på webinar!

Anmälan och mer info.

Hur tar vi välinformerade beslut för byggnadsutformning i tidiga skeden, när vi har minimalt med indata men stora möjligheter att optimera? Hur sänker vi risken för omprojektering till följd av att vi inte når grundläggande byggnadskrav?

BeDOT – Building Early-stage Design Optimisation Tool – är ett webbaserat verktyg för analys i tidiga skeden. Nu lanserar vi en första version med beräkningsmodulen dagsljus på fasad. 

BeDOT är relevant för dig som är intresserad av att redan i ett tidigt skede underbygga design med data, och för dig som vill göra mindre riskfyllda investeringar. Vi utvecklar BeDOT för att vi vill möjliggöra för dig som vill leda interaktiva och insiktsfulla möten där du kan få direkt feedback på designändringar. Kom och lyssna på vårt webinar om hur vi arbetar med att få det att hända. 

Medverkar gör;
Linda Wäppling
Giovana Silva 
samt moderator Samuel Reinwalds 

Anmäl dig här!