Om oss

Vår ambition

Vi vill få samhällsbyggnadsbranschen att ta mer hållbara beslut. Därför tog vi ett steg utanför vår komfortzon genom att bygga beslutsstödet BeDOT, ett webverktyg för analys i tidiga skeden. Nu vill vi erbjuda användare att testa verktyget.

Linda Wäppling

Innovationsledare, ingenjör-arkitekt, succulentägare

Giovana Fantin do Amaral Silva

Civilingenjör Energi & Miljö, dagsljusexpert, fågelfantast