BeDOT

Building Early-stage Design Optimisation Tool

Vad?

BeDOT är ett snabbt och enkelt webverktyg där vem som helst kan utvärdera byggnadsvolymer i tidiga skeden.

Hur?

Ett komplement till arkitektens iterativa och undersökande skissprocess, lika väl som det är ett sätt för fastighetsutvecklare att sänka risken för dåliga investeringar, genom att hålla koll på förutsättningarna för att klara dagsljuskrav.

Varför?

Med BeDOT kan fler ta informerade beslut redan i ett tidigt skede, och höja kvalitén genom god dagsljustillgång för de människor som vistas i vår bebyggda miljö.

BeDOT hjälper dig

BeDOT tillåter dig att iterativt göra volymstudier av byggnader. På så sätt hjälper BeDOT dig ta fram beslutsunderlag för att skapa bästa förutsättningar för dagsljus, något som kravställs allt högre i stadsmiljö.

Mer info kommer!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mer info kommer!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Mer info kommer!

”What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Janet Morris

”What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Willie Brown

”What is the point of being alive if you don’t at least try to do something remarkable?”

Sean Fisher

Intresserad av BeDOT för ditt nästa projekt?

Lär dig mer om hur BeDOT kan leverera beslutsunderlag till ditt projekt.